Vi har opsummeret erfaringer fra en større mængde studier og fra andre dele af verden, for at kunne fokusere mere præcist og ramme de mest sandsynlige lovovertrædere.

Fra sidst i 2013 vil de nationale partnere i Marketwatch begynde at lave inspektioner i fysiske butikker og internetbutikker for at checke om reglerne overholdes. I projektetperioden vil der blive lavet mere end 300 butiksbesøg i fysiske butikker og 300 i internetbutikker.

Der vil også blive lavet over 100 simple test af produkter og 20 dybdegående test på akkrediterede laboratorier af særligt udvalgte produkter, med resultater der kan bruges i 10 EU medlemslande.

Dette vil resultere i en database over mistænkelige sager som medlemslandenes myndigheder kan bruge for at gribe ind over for virksomheder, der prøver at køre på frihjul.