Resultat af online-butikstjek – forår 2014

I begyndelsen af 2014 tjekkede MarketWatch i alt 67.638 produkter i 225 butikker og online-butikker i 11 forskellige EU-lande, som det første led i butiksbesøgsrunderne.

Resultatet for online-butikker er foruroligende – hele 62 % af produkterne havde enten ingen energimærke, eller manglende oplysninger.

Overblik over fejl i online-butikker i hele Europa:

Kategori:  Mærket
korrekt
 Forkert
format
    Forkert
placering
 Mærket passer
ikke til modellen
 Intet
mærke
Antal produkter 9.730 13.603       223  17  1.816
% 38 % 54 % 1 %  0,07 %  7 %

Information om hvilken energiklasse produktet hørte til i, var næsten altid til stede, men yderligere obligatoriske oplysninger var ofte ufuldstændige og ikke præsenteret i den rigtige rækkefølge. Udover at være ulovligt, betyder dette, at en allerede kompliceret energimærkning bliver endnu mere forvirrende for forbrugerne.

Ovenstående scenarie var meget ens på tværs af alle de lande, vi undersøgte.

Der er ny lovgivning på vej fra 1. januar 2015, kan hjælpe med at løse dette problem, således at mærkning altid vil være til stede, når forbrugerne køber produkter over internettet.

 

Flere detaljer til resultater kan findes fra side 9 i vores første fund rapport.

 

Se også vores fulde pressemeddelelse her.