Resultat af butiksbesøg – forår 2014

I begyndelsen af 2014 tjekkede partnerne i MarketWatch i alt 67.638 produkter i 225 fysiske og online butikker i 11 forskellige EU-lande. Selvom resultaterne for butikker er generelt bedre end online butikker, var der fejl i 23 % af produkterne, enten pga. manglende energimærkning eller fordi produkterne ikke var mærket korrekt.

MarketWatch har fokuseret på den del af detailhandlen, hvor der tidligere har været fejl i energimærkningen. Vores undersøgelse er ikke et repræsentativt udsnit af hele markedet.

Overblik over fejl i butikker i hele Europa:

Kategori:  Mærket
korrekt
 Forkert
format
    Forkert
placering
 Mærket passer
ikke til modellen
 Intet
mærke
Antal produkter 12.300 1261       440  22  1.930
% 77 % 8 % 3 %  0,14 %  12 %

Ser man nærmere på de forskellige butikker, viser det sig at især møbelforretninger og forskellige køkkenbutikker helt undlader at bruge energimærkningen, mens butikker der sælger elektroniske produkter selv fremstiller energimærker eller tillader personalet at redigere i eksisterende mærker.

Udover at dette er ulovligt, kan sådanne uregelmæssigheder gøre en allerede kompliceret energimærkning endnu mere forvirrende for forbrugere.

Tilfælde hvor energimærker bliver byttet/flyttet fra én model til en anden var sjældne.

Flere detaljer til resultater kan findes fra side 9 i vores første rapport.