Zehnder DX 860E

DX 860E

MarketWatch’s screening af modtagerbokse viste at Zehnder DX 860E muligvis ikke levede op til lovens krav.

Bestemmelserne i Forordning 107/2009 om Ecodesign for modtagerbokse siger at alle modtagerbokse skal have en automatisk slukkefunktion, som aktiveres senest tre timer efter at brugeren sidst brugte enheden. Den automatiske slukkefunktion skal være indstillet som standard.

Tidligere screening viste, at Zehnder ikke havde det som standardindstilling og når brugeren valgte denne funktion, gik der 18 minutter, ud over de maksimalt tilladte tre timer, før tilstanden blev aktiveret.

Resultater

Zehnder

Resultaterne blev bekræftet ved at teste yderligere tre modeller, som alle havde den samme mangel. Projektteamet forsøgte at kontakte Zehnder, men det viste sig at virksomheden efterfølgende var stoppet med at drive virksomhed og den nye ejer af mærket bakkede ikke op om garantierne på dette produkt.

Derfor var der i dette tilfælde ikke mulighed for at opnå tilsagn fra producenten om korrigerende tiltag, men resultaterne fremhæver de problemer med overholdelse af lovens krav, der er til stede og som i sidste ende ikke bliver adresseret – på forbrugernes bekostning.

Testrapport

Rating System

Test dato: August - September 2015

Test laboratorie: SLG

Energimærke

Eco-Efficiency

No

Målt