Ted Baker Finisterre Digital Radio

Finisterre

En check-test af Ted Baker Finisterre radio viste, at strømmen ved standby kan overstige grænsen på 1.0W anført i regel 1275/2008. MarketWatch har derfor fået lavet en fuld test af produktet.

Resultater

Resultater fra en test, der anvender fabriksindstillingerne, og hvor tilstanden skønnes af laboratoriet at være den korrekte i målingen, gav et strømforbrug på 1.40W ved standby.

Producentens svar

Ted Baker Audio reagerede på projektets henvendelse og gav oplysninger om deres interne, tekniske tests, der er foretaget af et uafhængigt tredjeparts laboratorium. Fra denne rapport var det tydeligt, at de to laboratorier havde valgt en lidt forskellige indstillinger til måling af standby-funktionen; laboratoriet anvendt af MarketWatch satte baggrundslyset på en “høj” indstilling, hvor Ted Baker Audios satte baggrundsbelysningen på “lav”, hvor der forbruges mindre end 1.0W.

Det er almindeligt, at to laboratorier har forskellige fortolkninger af standby-tilstande, og det skal bemærkes, at Ted Baker Audio havde konsulteret det uafhængige, akkrediterede laboratorium om valget af indstilling til deres interne test.

MarketWatch mener at målingerne foretaget af SLG er i den korrekte standby-tilstand. En endelig aftale om valg af tilstand og hvad der skal handles på, er stadig under udarbejdelse.

Ekstra energiforbrug:

På grund af det højere energiforbrug i stand-by tilstand, forventes radioen alt i alt at få et højere energiforbrug og dermed meromkostninger. De er på baggrund af britiske elpriser estimeret til at være som følger:

Ted Baker finisterre

Testrapport

[lollum_button text=”Rating System” url=”http://www.market-watch.eu/wp-content/uploads/2016/03/Rating-categories-for-products-tested-under-MarketWatch.pdf” size=”small”

Test dato: December 2015

Test laboratorie: SLG

Energimærke

Standby energiforbrug (W)

<1.00

Angivet

1.40

Målt