SONOS Playbar

Playbar

Efter den indledende check-test, udførte MarketWatch yderligere tests af SONOS Playbar – et netværks soundbar. Grænserne for strømforbrug i netværksbaserede produkter er defineret i regulering 1275/2008 (network standby 801/2013).

Fra og med januar 2015 er netværksprodukter forpligtet til gå i en standby tilstand, når de ikke udfører deres primære funktion. Da de stadig er tilsluttet et netværk, giver reguleringen mulighed for et højere strømforbrug end udstyr, der ikke er tilsluttet netværk. De specificifikke grænser afhænger af om produktet er beregnet til High-network Availability (HiNA) eller ej. Grænserne er 12.0 W for HiNA udstyr og ellers 6.0 W.

Check test af dette produkt målte niveauer over 6.0W – både i netværksbaseret tilstand og en tilstand, der betragtes som ikke-netværksbaseret standby.

Projektgruppen gennemførte yderligere én test hos et andet laboratorium for at sammenligne resultaterne og vurdere, om der var enighed med hensyn til udvælgelsen af standby tilstanden,der skulle måles.

Resultater

Efter yderligere test, lå målingerne af Playbar i netværksbaseret standby under 6W og selvom det ikke specifikt er angivet i manualen, ser det ud som om at produktet faktisk anvender HiNA’s grænse på 12W, da det agerer på samme måde som et trådløst adgangspunkt. På trods af målingerne fra den fulde test, kan dette produkt ikke betragtes som ikke-overensstemmende mod tekniske aspekter af netværkets standby regulering.

Mindre dele af dokumentationen og den tekniske information om produktet, blev af laboratoriet anset for ikke at opfylde kravene i forordningen, herunder oplysninger i manualen om, hvordan det trådløse netværk deaktiveres.

Testrapport

Rating System

 

Land:

Test dato: February - Marts 2016

Test laboratorie: Intertek

Energimærke

Networked Standby Power (W)

<12.0

Angivet

5.84

Målt