Smarter iKettle 2.0

iKettle 2.0

MarketWatch udførte en standby strømforbrug test på Smarter iKettle 2.0, på baggrund af informationer fra projektets testprogram. Fokus var på to aspekter; den ikke-netværksbaserede standby funktion, og om det var muligt at deaktivere produktets trådløse netværk.

Resultater

Resultaterne var som følger (klik for større billede):

ikettle

Producentens svar

Smarter svarede på projektgruppens brev med testresultaterne. Smarter fortolker forordningen anderledes end projektgruppen. Smarter gav MarketWatch oplysninger fra deres egne tests fra et uafhængigt, akkrediteret laboratorium. Smarter definerer iKettle 2.0 som et “netværksbaseret produkt”, og har således identificeret den netværksforbundne standby grænse (6 W fra januar 2015, 2 W i september 2017) som værende den, der skal overholdes. Fortolkningen fra MarketWatch var dog, at produktet var i en slukket tilstand; tallet 0.87 W blev målt i en tilstand, hvor produktet ikke udførte en funktion og samme forbrug blev målt både med og uden en etableret dataforbindelse.

Hertil kommer, at ændringen til forordning 1275/2008 omkring netværks standby præciserer, at det trådløse netværk skal kunne deaktiveres, medmindre dette er afgørende for produktets funktion. Deaktivering af netværket var ikke muligt for iKettle 2.0 og MarketWatch og Smarter havde forskellige holdninger til, hvorvidt dette aspekt af forordningen gjaldt for produktet.

Der blev ikke opnået enighed, men da Smarter var i stand til at begrunde deres position, kan testresultatet ikke umiddelbart kategoriseres som en overtrædelse af reglerne. Men dette produkt er et interessant casestudie i det øgede strømforbrug for netværksprodukter, og de potentielle smuthuller, der er i reguleringen.

Testrapport

Rating System

 

Test dato: Februar 2016

Test laboratorie: SLG

Energimærke

Eco-Efficiency