Hotpoint V4D01P

V4D01P (UK)

Tørretumbleren HOTPOINT V4D01P (UK) gav problematiske resultater i tidlige tests, da programtiden blev målt til at være længere end deklareret. Den blev målt til 107 minutter i forhold til de deklarerede 94, hvilket potentielt øger energiforbruget under anvendelse.

På denne baggrund blev produktet udtaget til en fuld test af den originale prøve efterfulgt af yderligere tre prøver.

Resultater

hotpointI den fulde test opstod dog et andet problem. Et lys på produktets display, der ikke kunne slås fra, forhindrede produktet i at skrue helt ned for strømmen.

Hotpoint’s deklaration i den tekniske dokumentation siger, at produktet går i en ’slukket tilstand’ og forbruger 0.00W. Alle prøverne har dog vist at maskinen ikke er gået i denne tilstand – i stedet er den forblevet i en standby-tilstand og har gennemsnitligt forbrugt 0.36W. Dette er stadig inden for rammerne af 0.5W (angivet i Kommissionens Forordning 1275/2008), men projektgruppen kommunikerede denne observation til Hotpoint.

Hvor dette tal blev målt lidt højere (men inden for grænsen), blev problemet med programtiden til gengæld ikke observeret i de efterfølgende tests. Der blev heller ikke noteret nogle problemer med produktets energimærke.

Producentens svar
Hotpoint reagerede på henvendelserne fra MarketWatch og bekræftede, at de ville undersøge sagen og deklarationen. Dog har projektgruppen til dato ikke modtaget yderligere svar eller bekræftelser af at dette er sket.

Land:

Test dato: September 2015 - November 2015

Test laboratorie: SLG

Energimærke

c

Angivet

c

Målt

Off-Mode Power Consumption (W)

0.00

Angivet

0.36

Målt