MarketWatch prøver at minimere tabet af de estimerede 100 TWh der hvert år spildes, fordi produkter ikke er så energieffektive som de skal være. Spildet svarer til det samlede el-forbrug i alle boliger i Central- og Østeuropa. Og større energiforbrug betyder unødvendigt store energiregninger for os alle, en ekstra belastning på energisystemet og en øget klimabelastning.

Myndighedernes officielle markedsovervågning hjælper med at sikre lige konkurrencevilkår for producenter og forhandlere, men aktiviteterne varierer meget fra land til land.

MarketWatch vil supplere det arbejde, der laves af de nationale myndigheder, og vil hjælpe med at pege på uheldige udviklinger og mistænkelige produkter.